Rabu, 13 November 2013

APAKAH MAKNA KATA-KATA IMAM HUSSEIN (AS) DI DALAM DOA ARAFAH: TUHANKU KELUARKANLAH AKU DARIPADA KEHINAAN DIRIKU DAN SUCIKANLAH AKU DARIPADA PERASAAN SYAK DAN KESYIRIKANKU?

Soalan 27 - Berbagai Jenis Syirik

APAKAH MAKNA KATA-KATA IMAM HUSSEIN (AS) DI DALAM DOA ARAFAH: TUHANKU KELUARKANLAH AKU DARIPADA KEHINAAN DIRIKU DAN SUCIKANLAH AKU DARIPADA PERASAAN SYAK DAN KESYIRIKANKU?

Jawapan:

Syirik itu berbagai jenis, antaranya:

1. Syirik Zahir (yang nyata): ia terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya: Syirik yang terang-terangan di dalam akidah seperti menyembah patung dan berhala, serta menyembah ulama sesat yang tidak beramal (dengan ilmunya), mereka adalah berhala-berhala yang mempunyai lidah. Sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran yang mulia (1), daripada Rasulullah (sawas) dan daripada para Aimmah (ahms) yang mencela orang-orang Yahudi, yang mentaati ulama mereka dalam memaksiati Allah, lantas menyembah mereka dengan perbuatan tersebut (2).

2. Syirik Khafi (tersembunyi): antaranya adalah riya’ dengan segala jenisnya. Ia bukan tawajjuh kepada makhluk semata-mata di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, tanpa tawajjuh kepada Allah SWT sebagai Maha Menunaikan hajat (yang memberi kepada orang yang meminta kepadaNya dan juga orang yang tidak meminta kepadaNya sebagai belas kasihan dan rahmat daripadaNya). Tawajjuh kepada makhluk tanpa Allah SWT ini adalah KUFUR kepada Allah. Malangnya inilah situasi yang berleluasa di kalangan umat manusia hari ini. Ia adalah tawajjuh kepada manusia beserta dengan tawajjuh kepada Allah dalam menunaikan hajat-hajat, inilah SYIRIK yang tersembunyi. Firman Allah Taala:

Dan (orang-orang yang beriman kepada Allah), kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukanNya juga dengan yang lain. (Yusuf: 106)

Hakikatnya, setiap hamba itu hendaklah bertawajjuh kepada Allah SWT dalam segenap hajatnya dan menganggap hamba-hamba yang menunaikan hajat itu semata-mata wasilah (jalan) serta alat di tangan Allah, yang menggerakkannya sebagaimana yang dikehendakiNya dan kemana jua yang dikehendakiNya untuk menunaikan hajatnya itu. Oleh itu, tawajjuh kepada Allah tidak memudharatkannya untuk bergaul dengan makhluk.

3. Syirik Nafsi (diri): Ia adalah jenis syirik yang paling tersembunyi iaitu keakuan (ana) yang manusia tidak dapat lari daripadanya. Ia adalah kegelapan dan ketiadaan yang tiada cacat celanya (sempurna), di mana tanpanya yang wujud hanyalah Allah SWT. Oleh itu, setiap hamba Allah adalah mempersekutukan Allah berdasarkan makna ini. Imam Hussein (as) memaksudkan syirik daripada makna ini dan perasaan syak yang mengiringinya. Imam Hussein (as) menuntut pembukaan yang nyata (fathul Mubin) dan penghapusan ketiadaan dan kegelapan yang tiada cacat celanya daripada lembaran kewujudannya, di mana tanpanya yang wujud hanyalah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Pemaksa SWT. Seterusnya, Imam Hussein (as) seolah-olah berkata: (Tuhanku, tiada seorang pun yang layak wujud melainkan Engkau. Kewujudanku adalah satu dosa besar yang tiada jalan untuk mengampunkannya melainkan kebinasaanku (fana’) dan kekekalan (baqa’) Engkau yang Maha Suci).

Inilah syak dan syirik dengan paksaan dan bukannya dengan perbuatan, atau dengan kata lainnya wujud dengan asal-usulnya dan bukannya wujud dengan perbuatan. Bermaksud wujud perbuatan menerima, tetapi ianya tidak terlaksana secara perbuatan atau tidak wujud secara luaran. Terdapat titik hitam di dalam fitrah kemanusiaan itu sendiri, yang mana ia adalah ketiadaan dan kegelapan yang tiada cacat celanya. Titik hitam ini adalah tempat letaknya hidung syaitan, yang ditiupkan perasaan was-was menerusinya kepada anak keturunan Adam (3).

Imam Ahmad Al Hassan Al Yamani (as) - Iraq
Kitab al-Mutasyabihat, jilid satu, ms 20-21, soalan 27.

____________________________________________
Nota kaki:

(1) Firman Allah Taala: (Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah…) At-Tawbah: 31.

(2) Daripada Abu Bashir, daripada Abi Abdillah (as), dia berkata: aku bertanya kepadanya: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah”? Lalu Imam menjawab: “Demi Allah, mereka tidak mengajak manusia untuk menyembah diri mereka, tetapi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal buat mereka, lantas (manusia) menyembah mereka secara tidak mereka sedari.” Al Kafi, jilid 1, ms 70, hadis 1 dan begitu juga hadis 3.

(3) Telah bersabda Nabi (sawas): Sesungguhnya syaitan itu melekap di hati anak keturunan Adam, ia memiliki hidung seperti hidung anjing. Ia tertutup apabila seseorang hamba itu mengingati Allah Azza wa Jalla. Bihar al-Anwar, jilid 76, ms 49.

Tiada ulasan: